SPANNMÅLSSKÄRBORD MED HÖG KAPACITET

SPANNMÅLSSKÄRBORD MED HÖG KAPACITET

Stort inmatningsområde

Den främre knivpositionen gör detta högkapacitetsskärbord perfekt för långstråiga grödor. Varför? Det skapar ett stort matningsområde från vilket inmatningsskruven styr grödan till mitten av skärbordet.


Läs mer

Korta. Långa. Vridbara. Valet är ditt.

Du kan specificera dina behov av stråskiljare beroende på dina förhållanden.

• Korta stråskiljare följer markytan för en jämn stubbhöjd.
• Långa stråskiljare är perfekta vid arbete i tät gröda såsom havre.
• Justerbara vridbara stråskiljare är idealiska vid skörd av liggande gröda eftersom de kan ställas i vinkel för att lyfta grödan för den effektivaste snittningen.


Läs mer

REGLERA haspelns hastighet

Den mekaniska haspelns drivenhet garanterar en konstant haspelhastighet. Vill du ha mer? Vad sägs om möjligheten att finjustera haspelns hastighet vid arbete i olika grödor. Resultatet: effektivare tröskning som är varsam med grödan samtidigt som produktiviteten bibehålls. Modellerna på 7,32 och 9,15 meter drar fördel av en hydraulisk drivning av haspeln.


Läs mer

Effektiv skärbordskoppling

Under det tidspressade skördearbetet är varje sekund viktig när det gäller att få hem skörden. Detta är därför som alla högkapacitetsskärborden är utrustade med snabbkoppling. Alla hydraulslangar kopplas med en multikoppling. Gör tröskningen lättare. Välj New Holland.


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture © 2018
Tillbaka till högst upp