PRECISIONSLANTBRUK

Tre nivåer av fabriksmonterad noggrannhet

Vid beställning av T6 går det att välja mellan tre styrpaket. Detta innebär att den nya T6 kommer direkt från fabriken med exakt den noggrannhetsnivå som du behöver. Det går att välja noggrannhetsnivå ända ner till det mest noggranna tillvalet 1,5 cm*. Definitivt obligatoriskt för lantbruk med värdefulla grödor, t.ex. grönsaker eller blomsterlökar.
* Använder RTK korrektionssignal


Läs mer

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt IntelliSteer®-system som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigering med IntelliSteer® kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.


Läs mer

NH 372-mottagare

NH 372-mottagaren kan arbeta med WAAS, EGNOS, OmniSTAR, RTX och RTK korrektionssignaler som använder både GPS och GLONASS satellitsystem. För RTK tillämpningar kan en integrerad radiomottagare placeras i mottagaren eller kan ett mobilmodem användas.


Läs mer

Avancerat IntelliRate™ reglersystem

T6 kan specificeras med tillvalet IntelliRate™ reglersystem. Det används från komforten i hytten med IntelliView™ skärmen för fininställning av indata och styrning av sektioner och mängd för växtskyddsprutor och såmaskiner. Detta förhindrar överlappning, styr dosering och utsädesmängd, beroende på avkastningsdata, och undviker mistor. Detta optimerar givor och doser för att maximera produktionen.


Läs mer

IntelliView™ - synlig intelligens

Ultrabred 26,4 cm IntelliView™ IV färgpekskärm kan användas för att styra tillvalet IntelliSteer® automatstyrsystem. IntelliView™ skärmar möjliggör programmering med fingertopparna av ett antal olika styrvägar, alltifrån raka A-B-sträckor till mycket komplexa anpassade kurvor. Det är lätt och enkelt att anpassa inställningarna och även överföra data med PLM® Connect File Transfer och PLM® programvarupaket för datorer.


Läs mer

Tvåvägskommunikation

Den nya T6-serien har ISOBUS III-teknik. Detta innebär möjlighet till kommunikation mellan traktor och redskap, för informationsutbyte, vilket leder till att redskapet styr traktorns hastighet för att uppnå maximal produktivitet.


Läs mer

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

PLM® Connect gör att du kan koppla upp till din T6 på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet PLM® Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet PLM® Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar PLM® Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture © 2018
Tillbaka till högst upp