BIGBALER PLUS

SERVICE TILL STÖD FÖR PRODUKTEN

360°: BigBaler

Nya BigBaler har designats för ett lätt dagligt underhåll. Alla servicepunkter kan nås när balpressen står helt still enligt industriledande underhållssäkerhet. Enkel åtkomst innebär att de här balpressarna tillbringar mer tid på fältet. Hela balpressen har konstruerats för full överensstämmelse med alla säkerhetsinstruktioner.


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture © 2018
Tillbaka till högst upp