BB9090 PLUS

GIGANTERNAS GIGANT

BB9090 Plus

 

Toppmodellen BB9090 Plus har dubbelknytarteknik med sex knutar på varje storbal. Finns i standardvariant och varianten Rotor Cutter, perfekt för arbete med biomassa. Systemet för balutmatning tömmer balkammaren i slutet på varje dag eller i slutet på fältet. Pressen kan ha upp till 30 rullar med bindgarn för en lång dags arbete. 33 slag per minut innebär högre arbetshastighet och ökad dygnsproduktion.


Läs mer

ISOBUS-kompatibel

Manövrera BB9090 Plus via IntelliView™ IV färgpekskärm.


Läs mer

Styrbara axlar

För bästa möjliga manövrering av pressen i fält och på väg ska du välja styrbara axlar.


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture © 2018
Tillbaka till högst upp