DUKSKÄRBORD

DUKSKÄRBORD

Fasta dukskärbord

Fasta dukskärbord är det idealiska valet för arbete på fält med jämna markförhållanden över hela skärbordets bredd. Skärbordets höjdkontrollsystem har fyra sensorer för att bibehålla en jämn stubbhöjd över skärbordets hela bredd, och alla skärbord, förutom alternativen på 7,62 och 9,15 meter, är utrustade med stödhjul för att underlätta en jämn stubbhöjd. Du kan även luta skärbordet fyra grader framåt och tre grader bakåt från hytten för att hantera mindre ojämnheter eller liggande gröda.


Läs mer

SynchroKnife™-teknologi: jämn, bekväm tröskning

Den prisbelönta SynchroKnife™-teknologin, som konstruerats med dukskärbord i åtanke, har en mittmonterad växellåda med dubbel knivdrivning för att garantera en perfekt sidvärts viktfördelning. Det ger en mer jämn stubbhöjd och betydligt minskad belastning på kniven och färre vibrationer för ökad driftsäkerhet, samt färre dyra driftstopp och en förbättrad komfort för föraren. Med placeringen under skärbordet är växellådan väl skyddad.


Läs mer

Avancerad kraftöverföring

Den teleskopiska kraftöverföringsaxeln ansluts till skärbordets växellåda. Den har två utgående axlar, en för att driva dukremmarna, knivens drivning och hydraulpumpar och den andra för att driva skruvens kedjedrev på 150 v/min. Detta betyder att hela systemet drar fördel av en enastående effektiv drift, som sparar energi som istället används för att öka den totala produktiviteten.


Läs mer

Mycket skonsam inmatning

En skonsam inmatning garanterar ett konstant flöde av material som når inmatningselevatorn för en effektiv urtröskning. För att bibehålla detta överför de yttre dukremmarna med variabel hastighet och de dubbla mittersta dukremmarna på 106 cm med fast hastighet, grödan på ett jämnt sätt till inmatningsskruven på 660 mm i diameter. Skruven har indragbara fingrar längs skruvens hela längd för att lätt och snabbt överföra all gröda till mitten av skärbordet. Vingarna på 12,7 cm har utformats för att hantera tung gröda och när detta kombineras med en perfekt vinkel på skruvgolvet, förbättras grödans flöde ytterligare. Vill du ha mer? Du kan även justera skruven upp och ner.


Läs mer

Jämnt snitt

Dukskärbordets högsta prioritet är effektiv snittning. För att säkerställa detta snittas grödan noggrant med 76 mm knivfingrar och sågtandade knivsektioner med 10 eller 14 tänder per 2,54 centimeter som imponerar med 1 260 snitt per minut. Detta är mycket viktigt vid arbete med baljväxter, som sojabönor, ärtor och linser. Varför? För att de växer nära marken, så att det är viktigt att dessa grödor snittas så nära marken som möjligt för minskat spill. Korta stråskiljare är nu en standard för att garantera den effektivaste snittningen oavsett gröda.


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp