SPANNMÅLSSKÄRBORD

Du leder genom att vara vid fronten

New Holland vet att skördearbetet börjar med grödan. Hur grödan förs in i maskinen bestämmer kvaliteten på skörden och därför har ett brett urval av spannmålsskärbord utvecklats för att passa varje typ av gröda och lantbruk. De har utvecklats och tillverkats av oss för att passa dina behov. Skärbord finns tillgängliga med olika bredd från 4,57 - 12,50 meter och i olika utföranden som kan specialanpassas för att uppfylla dina krav.


Läs mer

Fullständigt integrerade rapsknivar

• Alternativ 18 tandade rapsknivar kan snabbt monteras på skärbordet Varifeed™
• De kontrolleras med hjälp av färgpekskärmen IntelliView™ IV och garanterar en effektivare rapsskörd
• När de inte behövs kan de förvaras i den avsedda konsolen på själva skärbordet


Läs mer

Automatisk höjdkontroll av skärbordet

Den avancerade automatiska höjdkontrollen av skärbordet finns i tre funktionslägen:
• Kompensationsläget använder ett förbestämt markkontakttryck som bibehålls hydrauliskt för att säkerställa en effektiv skörd av liggande eller lågvuxen gröda som ärtor och bönor
• Automatisk höjdkontroll av stubb bibehåller en förinställd stubbhöjd med hjälp av sensorer som sitter under skärbordet tillsammans med skärbordets hydrauliska styrcylindrar
• Systemet Autofloat™ använder en kombination av sensorerna som garanterar att skärbordet följer en ojämn mark och justerar automatiskt dess position hydrauliskt för att bibehålla en jämn stubbhöjd och förhindra att skärbordet gräver ner sig i marken


Läs mer

Dual Stream™: avancerad hantering av stubbhöjd

• Dual Stream-systemet monteras direkt på 7,62 - 12,50 meters skärbord med hög kapacitet och Varifeed™ skärbord
• Standardskärbordet fortsätter att skära den övre delen av grödan och den andra gruppen självslipande knivar är inställd på normal stubbhöjd, för att skära den mellanliggande “dubbelstubbsektionen”
• Det hackade materialet sprids sedan jämnt över hela skärbredden även på de största skärborden
• Dual Stream-tekniken kan öka den totala kapaciteten med upp till 15 % samtidigt som bränsleförbrukningen minskas med upp till 15 %


Läs mer

Varifeed™ spannmålsskärbord: anpassas till alla typer av gröda

• Skärbordet Varifeed™ garanterar en optimal skördekvalitet och en jämn skärning på fältet i olika höjder på grödan
• Knivarna kan justeras totalt 575 mm framåt/bakåt för en idealisk matning
• Skruv på 660 mm diameter med djupa vingar ger en snabb och jämn matning
• Justarbara inmatningsfingrar förflyttar grödan snabbt och effektivt


Läs mer

För höga hastigheter på fältet: högkapacitets skärbord

• Högkapacitets skärbord har en stor haspeldiameter med lätta justeringar av haspeln
• Höghastighets kniv och indragbara pinnar på matarskruven ger en hög arbetshastighet och garanterar en konstant matning
• Högkapacitets skärbord för ris som har 50 % tjockare vingar på skruven med Hardox-beläggning för ett minskat slitage


Läs mer

Flexibilitet för garanterad skördeffektivitet

• Superflex skärbord har ett standardval för ojämn mark
• Kniven kan böjas till 110 mm i ojämna fält för att garantera en nära skärning och jämn stubbhöjd
• Den fullständigt flytande skruven med djupa vingar ger en snabb och smidig matning även i mycket tung gröda
• Exakt matning och bearbetning ges med 1 150 skärningar per minut och den hydrauliska justeringen av haspeln fram och bakåt från hytten
• Ett förinställt förhållande mellan haspelhastighet och körhastighet för att garantera en kontinuerlig matning även när körhastigheten varierar


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp