INMATNING

Förbättrad matning för effektivare skördning

Matningssystemet på CX7 och CX8 har väsentligen uppgraderats för att förbättra dess funktion. Mataren har nu fyra kedjor med kopplingslameller för förbättrat, kontinuerligt flöde av grödan. Elevatorn har exakt samma bredd som huvudtröskecylindern för ett kontinuerligt jämt flöde vilket förebygger stopp och ger en högre kapacitet. För att garantera att den omättlig aptiten hos CX7 och CX8 tillfredsställs, har hastigheten på matarelevatorn ökats med 5 % och uppnår nu 575 varv/minuten. Utöver det har de förstärkta drivenheterna, konstruktionen och fronten på vaggan förstärkts för att bearbeta höga volymer av skördad gröda från Varifeed™- skärborden på 12,50 meter.


Läs mer

Kontinuerligt stenskydd

• Systemet för stenskydd skjuter ut stenarna till en särskild stenficka, innan de når tröskcylindern
• Fickan kan tömmas med hjälp av en spak som lätt kan nås
• Detta systemet skyddar skördetröskan och håller grödan ren


Läs mer

Avlägsna ”stoppar” på några sekunder

• Igensättningar i skärbordet avlägsnas genast med det hydrauliska reverseringssystemet
• Hela skärbordet och elevatorn kan “flyttas” framåt och bakåt för att på effektivt sätt avlägsna igensättningar i maskinen


Läs mer

IntelliCruise™ ger ökad produktivitet

• IntelliCruise™ automatiska system för matning av gröda anpassar automatiskt körhastigheten till intaget av gröda
• En sensor på halmelevatorns drivsystem övervakar kontinuerligt kravet som ställs på skärbordet för att garantera att tröskan arbetar i full kapacitet oberoende av områdena med olika avkastningar


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture © 2018
Tillbaka till högst upp