FRÅNSKILJNING OCH RENSNING

Enastående rensprestanda

Varje lantbrukare vet att rent spannmål är ett lönsamt spannmål. Det är därför som CX7 och CX8 erbjuder segmentets renaste spannmålsprov. New Hollands exklusiva system Opti-Speed™ för halmskakarna med variabel hastighet använder en självanpassande teknik för att garantera en frånskiljning av precision för all spannmål, i alla grödor och i samtliga förhållanden. Det kommunicerar kontinuerligt med de prisbelönta systemen Opti-Clean™ och Opti-Fan™ vilket garanterar att varje spannmål är ett rent spannmål. Super rensningsprestanda. CX7 och CX8 har allt på det torra.


Läs mer

Opti-Fan™-tekniken övervinner tyngdkraften

• Systemet Opti-Fan™ kompenserar för tyngdkraftens inverkan på grödan
• Välj önskad fläkthastighet på plan mark och systemet justerar sedan automatiskt hastigheten i uppförs- och nedförslut för bibehållen rensprestanda
• I uppförslut saktar fläkten ner för att förhindra en försämring av sållen
• Vid körning i nedförslut arbetar fläkten snabbare för att förhindra att tjockt material ansamlas på sållen


Läs mer

Enastående rensningsprestanda

• Standard fast sållkasse, endast tillgänglig på modeller med sex halmskakare, är perfekt för arbeten som övervägande sker på plan mark
• Den alternativa sållkassen med automatisk nivåreglering kan regleras från hytten
• Sållkassens vinkel optimeras automatiskt upp till 17 % för att motverka inverkan av sidosluttningar och förhindrar samling av spannmål under svängar på vändtegen


Läs mer

Det renaste spannmålet ger de bästa resultaten

• Opti-Clean™-systemet optimerar slaget och kastvinklarna i renssystemet och förbättrar rengöringskapaciteten med upp till 20 %
• För och översåll arbetar fristående för att optimera kaskaden för en högre kapacitet. Sållens längre slag och branta kastvinklar håller mer material i luften, vilket ger bättre renseffektivitet
• Den motsatta rörelsen hos uppsamlingsplanet och undersållet i förhållande till försållet och översållet ger minskad total vibration i maskinen och ökad förarkomfort


Läs mer

Lätt borttagning av förberedningsplanet

• För att bibehålla den kraftiga rensningseffekten på förberedningsplanet i svårhanterade grödor som raps eller majs, kan en regelbunden rensning krävas
• Förberedningsplanet på CX kan lätt tas bort från maskinens front


Läs mer

Luftström med precision

• CX7- och CX8-seriens unika paddelfläktdesign avger största mängd luft vid konstant tryck, vilket är överlägset jämfört med konkurrenternas alternativ
• Fläkten har två särskilda öppningar för att rikta en kraftfull luftström till både försåll och översåll, vilket garanterat ger bästa renprestanda


Läs mer
Social streaming


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial ©
Tillbaka till högst upp