Recycling

GIVING USED PARTS A SECOND LEASE OF LIFE

When you visit any farm, it does not take long to realise that farmers are very inventive people, and above all else they hate throwing things away. A whole host of equipment is given a second lease of life once its first lifespan has come to an end. Here at New Holland we’ve copied that principal from farmers and we remanufacture used components, restoring them to ‘as new’ quality, which means that they too, have a second lease of life, ready to go back into tractors, combines and forage harvesters.

INTELLIGENT HANTERING AV VATTEN

New Holland är engagerad i att spara den mest värdefulla lantbruksvaran: vatten. I Coex, Frankrike, kan metoder med vattenhantering återanvända upp till 90 % av vattnet. I Plock, Polen, har ett nytt övervakningssystem för vattenförbrukning minskat förbrukningen med 37 % och dessutom återanvänds en hög procentandel av vattnet inom tillverkningsprocessen. Det möjliggör även för anläggningen att producera demineraliserat vatten efter lackeringen.


Read More

ÖKA LIVSLÄNGDEN MED RESERVDELAR AV HÖG KVALITET

Renoverade delar har ofta lägre kostnad än nya delar, vilket gör det mer attraktivt för lantbrukare att välja New Hollands kvalitetsgaranterade delar. Upp till 80 % av produkterna kan återvinnas! Med originaldelar används begagnade maskiner mer effektivt och mer produktivt.


Read More

MER EFFEKTIV TRANSPORT

New Holland väljer alltid de mest effektiva transportlösningarna med minst utsläpp, för att minska inverkan av sina produkter. Detta inkluderar moderna bränsleeffektiva lastbilar, tillsammans med olika sätt att både leverera och distribuera slutprodukten.


Read More

ARBETA FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

New Holland strävar efter att inte bara förbättra arbetsmiljön genom ergonomisk analys, men även miljön, och är aktivt involverad i projekt som handlar om biologisk mångfald, i Brasilien och Kanada. Företaget ligger även långt framme när det gäller rapportering av utsläpp om växthusgaser.


Read More

MINSKAR INVERKAN AV TILLVERKNING

Alla anläggningar deltar i ett krävande World Class Manufacturing-program som koncentrerar sig på bättre tillverkningskvalitet i tio viktiga punkter. Energireduktion är ett viktigt krav. Hittills har 13 anläggningar uppnått den eftersträvade ISO 50001-certifieringen i energihantering. Alla New Holland-anläggningar arbetar för att uppfylla det ambitiösa målet med 15 % minskad energiförbrukning 2014.


Read More

CNH INDUSTRIAL HAR BEKRÄFTATS SOM BRANSCHLEDANDE INOM DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX, I VÄRLDEN OCH EUROPA, FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD

Med en vinnande poängsumma på 87/100 har CNH Industrial, som är globalt ledande vad gäller kapitalvaror, återigen påvisat företagets strävan efter att behålla sin position som bäst i sin klass, på området hållbarhet.
Detta är fjärde året i rad som företaget har topposition i dessa index, en utmärkelse som utdelas efter noggrann granskning av de deltagande företagens aktiviteter på detta område. Huvudelementen i New Holland Clean Energy Leader®-strategin spelade en viktig roll för att uppnå denna position.
För mer information.
For more info http://cnhindustrial.com/en-US/sustainability2014/Pages/homepage.aspx och http://www.sustainability-indices.com


Read More

social stream
Top Service:
Twitter: @NHTopService


New Holland Agriculture © 2018
back to top