Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6-7 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6-7 / 20 Next Page
Page Background

- Vi har tidligere kørt med andre mærker, men for to år

siden købte vi en ny New Holland mejetærsker CX 8090

med 30’Variobord. Det er en rystermaskine, som dengang

lige var fremkommet med Opti-Speed udstyr. Det giver

store fordele til vores specialafgrøder i meget kuperet

terræn, fortæller Thomas Gammelby, der sammen med sin

bror Søren driver landbruget I/S Gammelby ved Kalundborg.

Driftsformen har fungeret meget tilfredsstillende siden

etableringen i 2004.

OPTI-SPEED SIKRER KAPACITET OG KVALITET

Thomas Gammelby fortæller, at de valgte en rystermaskine

fordi den til specialafgrøder, hvor der stilles ekstreme krav,

kan levere den bedste vare. New Holland har den store

tærskecylinder, maskinen her har 4-hjulstræk, så den klarer

sig godt i bakkerne, den har selvoprettende soldkasse og

endelig Opti-Speed, som regulerer luftmængde og rysternes

hastighed alt efter om man kører bakke op eller bakke ned.

- Det betyder, at vi altid kan holde materialet i maskinen,

når vi kører op ad bakke, og at det ikke hober sig op, når

vi kører nedad. Der bliver minimalt spild, og tærske- og

rensekvaliteten er høj. Når vi leverer græsfrø bliver vi kun

trukket for 10–11% frarensning. Det er 5–7% bedre en

gennemsnittet, og det sparer renseomkostninger for os.

Kapaciteten på vores rystermaskine er lige så høj, som

SNITTER HALMEN MEGET FINT

I marken dyrkes korn til foderbrug. Derudover 4.000

tdr. maltkorn, raps på 60–70 ha og græsfrø på 20–25 ha.

Tidligere blev der også produceret sukkerroer på bedriften,

med roerne er nu erstattet med større frøgræsareal, fordi

roer er en omkostningstung produktion, der også kræver

store maskininvesteringer. Det øgede græsareal bliver brugt

til rødsvingel, som tåler afgræsning af bramgæs om efteråret.

De er en plage på egnen, hvor der kan stå flokke på op til

2.000 gæs på markerne.

Så vi bruger ikke tid på at slå græsset ned om

efteråret. Det klarer gæssene helt gratis, smiler

Thomas Gammelby.

Næsten al halmen efter både korn og frøgræs snittes og

pløjes ned. Snitteren på mejetærskeren snitter meget fint,

så det er let at pløje ned og omsætte. På ejendommene

har der altid været husdyr, så jorden er vænnet til at få

tilført organisk materiale. Jordbundsforholdene er meget

svingende, og vi sår altid efterafgrøde, hvor der skal være

vårsæd. Det sætter halmomsætningen i gang. På den måde

går det rigtig fint med at udnytte halmen, understreger

Thomas Gammelby.

Næsten alle marker pløjes – bl.a. for at holde græsfrøet

fri for ukrudt. Kun efter raps og vårbyg etableres den næste

afgrøde nogle gange med reduceret jordbearbejdning.

BLÅ OG GULE MASKINER

Ud over mejetærskeren omfatter maskinparken en New

Holland T 7060, som kører med gyllevogn og en stor

LAVER EN RIGTIG FLOT

VARE

I GRÆSFRØ

den ville være med en rotormaskine, pointerer Thomas

Gammelby.

Endelig vurderer han, at afskrivningen ved gensalg er

mindre på rystermaskinen end en rotormaskine.

HANGRISEPRODUKTION

I/S Gammelby driver 340 ha agerbrug plus ca. 100 ha

yderligere i samarbejde med naboer.Thomas og Søren

Gammelby ejer hver sin naboejendom, hvor den ene er

barndomshjemmet. Driften og maskinparken har de fælles

i et I/S. Ud over markbruget producerer de årligt 8.000

slagtesvin. Det er en hangriseproduktion, hvor hangrisene

ikke bliver kastreret. Det er UK-produktion, som stiller

særlige krav til foder, stiarealer m.v. Slagtesvinene bliver

testet, og der er så godt som ingen kasserede på grund af

ornelugt. Svinestaldene er fordelt på begge ejendomme,

og brødrene hjælpes ad med alle opgaver både i stalde og

på marken. Der er ikke fremmede medhjælpere, men de

samarbejder med en nabo i de travleste perioder.

- Hangriseproduktionen er interessant, både når vi

lægger vægt på dyrevelfærd, og når vi ser, at tilvæksten

er højere og foderforbruget mindre, end det ville være

med konventionel produktion. Det opvejer rigeligt de

omkostninger, der går til test for ornelugt, pointerer

Thomas Gammelby.

stubharve med luftsåmaskine. En New Holland T 7030, som

kører med et 4 mVäderstad såsæt. En New Holland TM

155 med smalle hjul til sprøjte og gødningsspreder. Desuden

en Fiat 100/90 samt en New Holland rendegraver LB

115B, som er uundværlig til læsning af såsæd og gødning, til

stensamling og som ”trillebør” til alle mulige opgaver.

Sprøjtetraktoren har skærm i førerhuset, hvor

markkortene indlæses. Kortene giver Thomas Gammelby

vejledning om, hvor det næste kørespor er på marken,

så den rigtige afstand opnås, hvor der ikke er udlagt

sprøjtespor. Han overvejer at etablere GPS i denne traktor

for større præcision og for at opnå besparelser med

automatisk aflukke af dyser ved kiler i marken.Til det øvrige

markarbejde finder han ikke endnu behov for GPS-styring.

Thomas Gammelby har bl.a. en fortid som traktorfører

på maskinstation, og har derfor stor rutine med store

redskaber og maskiner.

GODÅND PÅVÆRKSTEDET

Søren og Thomas Gammelby er kunder hos Slagelse

Maskinforretning. Det er de tilfredse med, og det

gode kundeforhold ses klart på de blå og gule farver i

maskinhuset.

- Vi laver al daglig vedligehold, eftersyn og olieskift selv,

og de større ting hjælper de os med i

Slagelse.Vi

har en

rigtig god pin-pon med værkføreren Torben, som altid er

parat med gode råd og løsninger. Der er en god ånd på

værkstedet hos Slagelse Maskinforretning, hvor de altid

er villige og hurtige, og de hjælper hinanden, når der er

opgaver, som kræver specialistviden, understreger Thomas

Gammelby.

INTERVIEW

I/S Gammelby

I/S Gammelby ved Kalundborg omfatter 340 ha agerbrug med mange specialafgrøder og der produceres 8.000 slagtesvin om året.

Maskinhuset rummer en komplet og velholdt maskinpark.

- Med Opti-Speed på mejetærskeren holder vi høj kapacitet og opnår flot tærske-

og rensekvalitet på vores bakkede marker, sigerThomas Gammelby.

7

6

SOMMAREN 2017

SOMMAREN 2017

BLUE&YOU

BLUE&YOU